Agile denken & doen

Agile is voor sommigen een hype. Voor anderen de enige weg vooruit.

Agile denken & doen

Bij Vonkers willen we datgene toepassen dat werkt voor de organisatie én voor de mensen die waarde voor klanten creëren. Dat betekent aan de ene kant: vanuit gegronde expertise praktisch aan de slag, en aan de andere kant: vanuit de concepten die Agile denken & doen biedt, de doorvertaling maken naar wat dit betekent voor jouw éigen organisatie en potentieel. 

Het introduceren van Agile denken & doen heeft ook een veranderingscomponent in zich, waarbij de manier van veranderen je succes bepaalt. Agile denken & doen heeft vele gezichten. Vonkers is daarbij jouw partner op operationeel, tactisch en strategisch niveau om samen succesvol te zijn.

Een team opstarten

Wil je een start maken met een team om ervaring op te doen en de waarde van Agile denken & doen te laten zien? Of wil je de prestaties van het team en de klanttevredenheid verhogen?

Een team opstarten met een enkel product of het hele werkpakket van het team is een uitstekende manier om concreet te leren en te ervaren wat het betekent om Agile te denken en te doen.

Wij helpen je met:

  • Het kiezen van een aanpak en ‘Agile Practice’ die past binnen de context van het team;
  • De voorbereiding met het team om te starten;
  • De kick-off van het team om op basis van Agile denken & doen resultaten te leveren;
  • Begeleiding van het team en haar directe omgeving om Agile denken & doen door te ontwikkelen en daar zelfstandig in te worden.

Wij vinden het mooi om die start samen met jou te maken. Daarbij zijn onze samenwerking met jou en het team succesfactoren die vanuit enthousiasme én zakelijk nut de voedingsbodem zijn van gezamenlijk succes.

Met je MT en afdeling

Heb jij ideeën over wat Agile denken & doen kan betekenen voor jouw MT en afdeling? Of zoek je naar een manier om draagvlak te krijgen binnen je Management Team? 

Het helpt enorm als iedereen in de organisatie snapt wat ‘Agility’ betekent op organisatieniveau. Dat vergt echter méér dan alleen begrijpen hoe bijvoorbeeld SCRUM en Kanban werken. De structuur van de organisatie is een grote succesfactor, net als Collectief Leiderschap.

Wij kunnen je helpen met die bewustwording met onze ‘Corporate Agility’ reeks voor leidinggevenden – oftewel: Agile denken & doen op organisatieniveau. 

Zo combineren we vaak ‘Customer Agility’ (de pilot teams) met het Corporate Agility programma, zodat zowel de uitvoerenden als leidinggevenden tegelijkertijd meegroeien in het bewustzijn over hoe Agile denken & doen werkt.

Je organisatie transformeren

Heb jij de ambitie om van je organisatie een wendbare organisatie te maken die steeds beter wordt in het bedienen van klanten met wat op dat moment nodig is? Wij kunnen je helpen met de start van de Agile transformatie en het neerzetten van een team dat die transformatie begeleidt. 

Daarbij doen wij vaak zelf de hands-on begeleiding en training als onderdeel van het transformatie team, vanuit de ambitie dat medewerkers een steeds grotere rol gaan krijgen Zo zie je in alle lagen van de transformatie het ‘voordoen, samendoen, zelf doen’ principe terugkomen. 

Samen maken we een iteratief transformatieplan dat oog houdt voor resultaat en ruimte voor continu leren en ontwikkelen van mensen, teams en de organisatie.

Meer weten over Agile denken & doen?

Philip Meulenkamp is onze Agile super specialist. Neem contact op met hem om te bespreken hoe je jouw organisatie meer wendbaar kunnen maken.

Philip Meulenkamp
Scroll naar boven