Het belang van een goed verhaal

Het belang van een goed verhaal

De relatie tussen continu verbeteren en story telling

“Wat heeft continue leren en verbeteren nu te maken met storytelling, mijn vakgebied? Zo op het eerste oog vrijwel niets. Totdat Vonker Jan Beeker mij vroeg om onder zijn klanten een aantal mensen te begeleiden in het verbeteren van hun verhalen en pitches.

Het ging in totaal om zes mensen werkzaam bij de gemeente die de afgelopen twee jaar het programma Continue Leren & Verbeteren (CLV) hadden ingezet om hun werkzaamheden, vanuit een LEAN-perspectief, te verbeteren en te vereenvoudigen.

Het programma CLV loopt inmiddels op z’n einde, de coaches van Vonkers zetten een stap terug en de organisatie gaat dit proces zelf overnemen – best spannend! Want wat is er nu geleerd? Gaan we deze beweging verder doorzetten? En wat als de rest van de organisatie dit niet wil adopteren? Zomaar een paar vragen die je kunt stellen als management van de verschillende organisatieonderdelen bij de gemeente.

Dit was de reden dat Jan mij vroeg om deze zes mensen te begeleiden in het vertellen van hun verhaal. Ieder op zijn of haar eigen manier en elk met een andere insteek. Tijdens de online Masterclass Storytelling werden de kneepjes van het vertellen van een goed verhaal bijgebracht. Daarna ging iedereen zelf aan de slag met zijn of haar eigen verhaal. Na een week kwamen we weer online samen. De verhalen werden gepresenteerd aan elkaar en iedereen kreeg persoonlijke feedback.

Tussendoor had ik ieders verhaal gelezen en daar waar nog nodig bijgeschaafd. Mooie, oprechte verhalen waarbij overigens niet alleen feiten belangrijk zijn. Een goed verhaal heeft immers een hoofdpersoon nodig, verdient enige emotie en draagt een conflict in zich om goed te zijn. Bovenal wil de luisteraar graag worden meegenomen, betrokken worden en horen waarom hij of zij hier wel of niet voor zou moeten kiezen. Want met enkel overtuigen en beïnvloeden kom je er niet.

Fraai resultaat 6 verhalen over continu leren en verbeteren

Het resultaat mag er zijn! Van de zes verhalen over CLV hebben we drie verhalen gekozen om te presenteren op de managementdag. Enthousiaste reacties en uitnodigingen volgden om het verhaal verder in de organisatie te verspreiden. Zo krijgt het CLV-programma de aandacht die het nodig heeft om verder geïmplementeerd te worden. Goed voor de medewerker, goed voor de organisatie en bovenal: goed voor de burger!”

Nannette Vilders is het gezicht achter Een Goed Verhaal en werkt regelmatig samen met Vonkers.

Scroll naar boven