Hoe teamcoaching jouw team kan helpen


Naast het transformeren met Lean en het werken met Agile, begeleiden wij onze klanten ook in het coachen van hun teams. Oftewel: teamcoaching. Van teams wordt immers verwacht dat zij resultaten boeken en het liefst zo snel mogelijk. In de praktijk zien wij echter veel teams daarin struggelen. Zo zijn zij niet in staat om het beoogde succes te boeken of bezwijken ze onder innerlijke druk én conflicten.

Het belang van teamcoaching
Teams bestaan uit individuen en tóch is de impact van een team groter dan de som van deze individuen. Teamleden hebben onderling een afhankelijke relatie met elkaar om gemeenschappelijke doelen, taken en een bepaalde bedrijfsvisie te bereiken. Teamcoaching helpt het team deze onderlinge afhankelijkheid, maar ook de sterke punten, de obstakels en het potentieel van het team te zien wanneer het in harmonie samenwerkt.

Teamcoaching versus teambuilding
Sommigen denken misschien dat teamcoaching hetzelfde is als teambuilding. Hoewel teambuilding óók belangrijk is, gaat teamcoaching over het dieper graven in de moeilijkere zaken om – uiteindelijk – samenhangende teams te creëren. Teamcoaching omvat zodoende een mix van coaching, lesgeven, faciliteren, mediation en positieve psychologie.

Teamcoaching dus, maar voor wie dan?
Teamcoaching kan teams helpen om beslissingen te nemen waar geen eenduidige antwoorden zijn. Het proces kan helpen om het vertrouwen in elkaar te versterken en de verantwoordelijkheid te vergroten. Zo’n traject kan waardevol zijn voor elk willekeurige team, maar teams die al problemen ondervinden kunnen er vanzelfsprekend het meest van profiteren. Dit kunnen teams zijn die hun collectief leiderschap willen verbeteren en een meer op elkaar afgestemd, minder geïsoleerd team willen worden. Of juist teams die momenteel geen conflicten aangaan en vastzitten in valse harmonie, wat betekent dat iedereen aardig is, maar niemand écht openhartig is.

Vonkers & teamcoaching
Teamcoaching is dus geen eenmalige ervaring, maar een ontwikkelingsproces, net als één-op-één coaching. Iemand die je daar alles over kan vertellen is Vonker Annetje Suorsa. Zij is binnen Vonkers dé go-to woman waar het gaat om teamcoaching. Benieuwd naar haar kijk op teamcoaching? Bekijk dan onderstaande korte video.

Scroll naar boven