Hero Prins over Vonkers' Team Check-Up

Nu de Coronamaatregelen in Nederland drastisch versoepelen, komt een terugkeer naar de fysieke werkvloer steeds dichterbij. Na een abrupte overgang van maandenlang videobellen, online vergaderen en e-mailen moeten organisaties volop op zoek naar een tijdelijk ‘nieuw normaal’ – zoals onze premier het omschrijft. Maar, hoe? Hoe pak je dit als bedrijf, organisatie of manager aan? Hoe creëer je een robuuste online-offline werkomgeving voor jouw werknemers? Vonkers komt daarom met de Team Check-Up, waarin zij organisaties aan de hand van handige tools en praktische dagprogramma’s wegwijs zullen maken in het aanpakken van deze nieuwe ommezwaai. Vonker Hero Prins is de grondlegger van dit fonkelnieuwe plan en daarmee dé persoon om duidelijkheid te scheppen over deze vooruitstrevende oplossing.  

EERST EVEN VOORSTELLEN! WIE IS HERO PRINS EN WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN?

“Ik ben coach en trainer voor organisaties en senior management. Na 25 jaar actief geweest te zijn als manager en directeur bij verschillende organisaties, zet ik mijn jarenlange ervaringen en tools sinds een aantal jaren in om organisaties te helpen bij de ontwikkeling van leiderschap, strategie en bedrijfscultuur.” 

KUN JE DE TEAM CHECK-UP KORT OMSCHRIJVEN?

“De Team Check-Up is een eerste teammoment na deze maandenlange periode van thuiswerken en videobellen. Zo’n teammoment willen we benutten om terug te kijken én voorruit te kijken. Welke werkwijzen wil het team behouden uit de afgelopen periode? En wat is er nodig om te werken in dit ‘nieuwe normaal’. Daarbij is onze Team Check-Up zowel op persoonlijk vlak gericht alsook op de evaluatie van de bedrijfsstrategie én het onderlinge teamwork!” 

WANNEER MERKTE JE DAT ER BEHOEFTE WAS AAN ZO’N ACTUEEL PROGRAMMA?  

“In mijn gesprekken met managers en teamleiders merkte ik dat zij na een paar weken ‘crisismanagement’ voeren tot het inzicht kwamen dat deze periode flink langer ging duren, alsook een blijvende invloed ging krijgen op de strategie én het teamwork. Nu er in Nederland enige versoepeling plaatsvindt ontstaat er de komende periode behoefte om met het voltallige team zowel terug te blikken als vooruit te kijken. En dit is precies wat wij zullen doen – tijdens de Team Check-Up zal zodoende een positieve betrokkenheid ontstaan voor bijstelling van speerpunten, werkwijze en teamwork.”  

VOOR WIE OF WAT ZOU DE TEAM CHECK-UP BIJ UITSTEK GESCHIKT ZIJN?

 “Ik moet in mijn werk met teams en managers vaak denken aan het bekende verhaal van de houthakker die geen tijd besteed aan het scherp houden van zijn zaag, met als argument dat hij achterloopt in het wegwerken van de stapel hout. Er wordt naar mijn idee in organisaties structureel te weinig gereflecteerd en geëvalueerd. En juist als er zoveel dynamiek en onrust is – zoals nu – is er extra aanleiding voor teams en managers om de tijd te nemen om op systematische wijze te evalueren. Daarmee leggen ze immers een gezonde basis voor de komende periode. Dankzij de Team Check-Up kan een team weer proactief handelen en gezamenlijk de regie nemen op de nabije toekomst, in plaats van reactief af te wachten op de interne en externe ontwikkelingen die op het team afkomen.” 

TIPJE VAN DE SLUIER – HOE ZIE JE HET WERKLEVEN TIJDENS DE MAATREGELEN VOOR JE?

“Mooie vraag! Op de korte termijn zullen we in een ‘hybride’ situatie terecht komen waarbij er een mix van face-to-face ontmoetingen en videobellen zal plaatsvinden. Dit is zeer uitdagend want sectoren, organisaties én personen zullen hier om goede redenen een verschillend tempo aanhouden. Ook binnen organisaties zal het tempo richting ‘het nieuwe normaal’ tussen teams en mensen verschillen. Ik zie om mij heen dat teams die al veel ervaring hebben met zelforganisatie een stuk wendbaarder zijn dan teams met in een traditionele organisatie. Als Vonkers begeleiden we deze teams en organisaties naar een passende vorm van zelforganisatie – iets waarin we momenteel mooie resultaten boeken. Een tweede aspect is de stijl van leiderschap; het omgaan van het topmanagement met uitdagingen op het gebied van leiderschap, strategiebezinning, stakeholdermanagement én teamspirit zijn cruciaal voor het succes in de nabije toekomst.” 

TENSLOTTE – WAT HOOP JE TE BEREIKEN MET DE VONKERS TEAM CHECK-UP?   

“Naast dat de Team Check-Up veel mogelijkheden biedt om concrete verbeteringen met elkaar vast te stellen, is het de versterking van verbinding tussen management en medewerkers wat ik het belangrijkste vind. In onze aanpak is een intake en inventarisatie van de hot issues cruciaal, waarna wij met onze constructieve aanpak en ervaren procesbegeleiding zullen voorzien in een motiverende bijeenkomst(en) met concrete én direct toepasbare resultaten!”

Meer weten over de Team Check-Up of een aanvraag hiervoor doen? 

Scroll naar boven