6 kenmerken van een goed Agile team

In tijden van verandering en onzekerheid is een goed presterend team key. De juiste groep mensen met de krachtige combinatie van kennis, empathie én vertrouwen kan vrijwel elk probleem binnen een organisatie – hoe lastig ook – oplossen. Het is immers noch de organisatiecultuur, noch de individuele prestaties die garant staan voor succes – het zijn de teams waar deze individuen deel van uitmaken.

Dus hoe creëren we zo’n absoluut dream team? We noemen in dit blog zes kenmerken die ons opvallen wanneer we naar uitstekend presenterende Agile teams kijken!

Een duidelijk, gezamenlijk doel
Wanneer er een duidelijk en bovendien gezamenlijk doel is, zal alles in teken staan van dat doel. Heeft iemand een idee of verzoek en is dit in lijn met het gestelde doel? Perfect! Dan pakt het team dit samen aan. Is dit niet zo, dan wijst het team dit beleefd af om zich vervolgens terug te focussen op het gestelde doel. Oftewel: all eyes on the prize – ten alle tijden.

Duidelijke KPI’s
Net als bij teamdoelen bieden de KPI’s (key performance indicators) een bepaald focusmechanisme en stellen ze het voltallige team in staat beter en beter te presteren binnen hun activiteiten. Na verloop van tijd zijn zij absolute pro’s in het bedienen van hun klanten en het nastreven van hun doelstellingen.

Baas over de ‘hoe’
In tegenstelling tot de teams bezitten leidinggevenden nog steeds de zeggenschap over de ‘wat’. Ze identificeren de doelstellingen van de organisatie en communiceren deze vervolgens duidelijk naar alle teams. Maar zodra ze weten welke ‘wat’ ze zoeken, is het aan de teams om te beslissen over de route die ze nemen om er daadwerkelijk te komen – zij beschikken immers over deze expertise dus verdienen hierin het volle vertrouwen.

Zo crossfunctioneel mogelijk
Een crossfunctioneel team bevat alle benodigde vaardigheden om hun werk te kunnen uitvoeren. Ze zijn niet afhankelijk van groepen of mensen buiten hun team om zaken voor elkaar te krijgen. Dat dit de ideale omstandigheden zijn zal je niets verbazen. Dit verhoogt immers de productiviteit van het team en verkort de wachttijd. Het geeft hen bovendien meer eigenaarschap over de end-to-end voltooiing van projecten en campagnes.

Eén duidelijk aanspreekpunt
Wanneer teams met elkaar communiceren en wanneer interne belanghebbenden verzoeken moeten indienen, zou er één – ja, slechts één! – persoon moeten zijn om mee te praten. Dit steevaste aanspreekpunt zou de meeste (zo niet alle) tijd moeten besteden aan het teamsucces. Voor degenen die bekend zijn met Agile-frameworks, kun je deze persoon vergelijken met een Product Owner. Wat zijn of haar naam ook is, deze persoon fungeert als lijntje tussen het team en diens stakeholders. Deze rol maakt andere teamleden vrij om zich te concentreren op het uitvoeren van hun werk.

Psychologische veiligheid
Last but not least hebben goed presterende teams psychologische veiligheid nodig. De term werd voor het eerst bedacht door Dr. Amy Edmonson en de impact ervan werd onderzocht door Google. Het betekent in wezen dat teamleden zich veilig moeten voelen om hun mening te uiten, zelfs als dat betekent dat ze het oneens zijn met leiders of collega-teamleden. Na duizenden teams te hebben bestudeerd, ontdekte Google dat het hebben van psychologische veiligheid de meest stabiele factor was voor teamsucces. Teamsamenstelling, leiderschap, capaciteiten – geen van deze waren zo belangrijk als psychologische veiligheid.

Wil je ook een organisatie met dream teams? Neem dan contact met ons op.


Scroll naar boven