In Nederland zijn ongeveer een miljoen ZZP’ers actief. Zelfstandig en zonder personeel, waardoor je dus alles doet op jouw manier. Maar haalt dat het beste uit je naar boven? Wij hebben gekozen voor een coöperatie om zo onze zelfstandige professionaliteit te koppelen aan de mogelijkheid tot samenwerking en samen succesvol zijn. We leggen je graag uit wat de onderbouwing is geweest voor onze keuze en laten je zien of dit wellicht ook interessant voor jou kan zijn.

Waarom wij kozen voor een coöperatie

Als consultants waren we allemaal geïnspireerd door bedrijven als Valve, Semco en diverse Nederlandse coöperaties. Binnen deze bedrijven draait het om de waarde die mensen inbrengen. Niet alleen om winst maken, maar ook om samen delen, elkaars talenten versterken en mee te kunnen doen op basis van vrijwilligheid. De coöperatievorm, waarbij de zakelijke elementen van een BV gekoppeld worden aan de unieke aspecten van een vereniging, paste voor ons het beste bij onze ambitie.

De 7 basis principes van een coöperatie

Om een coöperatie te vormen gelden enkele basisprincipes die toegepast moeten worden.

1.     Vrijwillige toe- en uittreding

2.     Participatie aan de democratische besluitvorming door de leden

3.     Economische participatie van de leden

4.     Autonomie en onafhankelijkheid van de coöperatie

5.     Opleiding, vorming en informatie van de leden

6.     Coöperatie tussen coöperaties

7.     Zorg voor de gemeenschap

Omdat de belangen van de leden (ZZP’ers) op de eerste plaats staan zorgt de coöperatie voor een sterkere toewijding van haar leden, een duurzamere bedrijfsvoering gericht op de lange termijn, en heeft duidelijk oog voor haar omgeving. Klinkt goed, nietwaar?

Wanneer kiezen voor een coöperatie

Herken je jezelf in het onderstaande? Dan is de keuze voor een coöperatie waarschijnlijk een slimme zet.

1.     Je wilt samen met andere ZZP’ers onder een gezamenlijke naam naar buiten treden;

2.     Je wilt niet onbeperkt aansprakelijk zijn voor elkaars fouten;

3.     Je wilt naast samenwerken ook je eigen klanten houden.

In de coöperatie heb je als ondernemer een persoonlijk lidmaatschap in plaats van aandeelhouderschap, zoals bij een BV het geval is. Opdrachten die gezamenlijk worden gedaan lopen via de coöperatie. De coöperatie factureert aan haar opdrachtgevers en ondernemers factureren aan de coöperatie voor hun diensten. De coöperatie is een zelfstandig rechtspersoon en is net als een BV zelf aansprakelijk voor haar handelen.

Vergeleken met de ‘normale’ vereniging is sprake van een sterkere ledenbinding. Leden hebben immers een meervoudige betrokkenheid bij de samenwerking: zij zijn niet alleen lid, maar ook medefinancier, medeondernemer en afnemer/leverancier. Deze meervoudige en evenredige betrokkenheid zorgt voor een sterk gevoel van eigenaarschap: de coöperatie is ‘onze’ onderneming. De leden bepalen wat de onderneming doet en hebben niet het gevoel dat er van bovenaf zaken over hen uitgestort worden, zij beslissen mee en geven richting aan de coöperatie.

Werkgeverschap en verminderde risico’s

Voor de Wet DBA Is het belangrijk dat een ZZP’er kan aantonen dat hij zelfstandig kan werken. Een coöperatie kan hieraan bijdragen en ook eventuele onzekerheid bij opdrachtgevers wegnemen. Als een opdrachtgever een specifieke ZZP’er inhuurt, dan kan de schijn van een arbeidsrelatie ontstaan. Als de opdrachtgever een coöperatie inhuurt, dan is dit risico veel minder.

In de coöperatie staat altijd voorop dat een lid zijn zelfstandigheid en eigenheid behoudt. Hij gaat dus niet in de coöperatie op, maar werkt samen ter behartiging van bepaalde belangen om juist daardoor beter zelfstandig te kunnen voortbestaan.          

Kortom: als lid moet je nog steeds in een bepaalde mate aansprakelijk zijn voor je werkzaamheden. Het is belangrijk om dit goed in de statuten vast te leggen.

Geïnteresseerd geworden?

De coöperatie wordt als rechtsvorm nog steeds minder gebruikt dan andere rechtsvormen. Al is er een stevige groei waarneembaar in het aantal nieuwe coöperaties. Specifiek voor samenwerkingen tussen zelfstandig ondernemers is de vorm erg geschikt.

Wil je zelf een coöperatie oprichten of zou je willen bespreken of een lidmaatschap bij Coöperatie Vonkers wat voor jou is? Schroom niet om contact met ons op te nemen. We horen graag van je!

Scroll naar boven