De ervaringen van

Webton

HAPPY WORK! WEBTON.

Ton Heerze, directeur van internetbedrijf Webton, werkt met veel plezier aan het op- en uitbouwen van zijn bedrijf. Maar werken zijn medewerkers met net zoveel plezier? En doet iedereen waar hij goed in is? Dat vroeg hij zich af. Door elk individueel talent te benutten en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van het belang van zijn of haar inbreng ontstaat er een gezamenlijk draagvlak. Hoe kan ik Webton klaarstomen voor de toekomst? Het antwoord op deze vraag zijn we samen gaan zoeken met het project Happy Work Webton.

HAPPY WORK WEBTON


AAN DE SLAG

We zijn begonnen om een gezamenlijke Droom van Webton te visualiseren. Door middel van de workshop is een gezamenlijk visie ontwikkeld en hierdoor de betrokkenheid vergroot. Middels het Why-How-What model zijn we per individu op zoek gegaan naar kernwaarden, en tevens is in meerdere groepjes een collectief Webton Why-How-What model opgezet.


BASIS OP ORDE

De volgende stap in het proces was de bedrijfs- en organisatiescan. Eén van de speerpunten die daaruit naar voren is gekomen is dat het proces rondom één van onze diensten, website ontwikkeling, verbeterd diende te worden.  Door eerst inzichtelijk te maken waar we konden optimliseren kon er stapsgewijs een structuur voor projectmanagement opgemaakt worden en kregen we tevens een methode aangereikt hoe we het opvolgen van de aanpassingen kunnen waarborgen. Belangrijk hierin is dat iedere medewerker eigenaar is geworden van een subvraagstuk, waardoor iedereen betrokken is. Het team heeft geleerd hoe een hoofdvraagstuk onder te verdelen in subvraagstukken en hoe je dit middels een brownpaper in stapjes overzichtelijk kunt maken. 

Door het invoeren van een dagstart en een weekmeeting, wordt de leercultuur gestimuleerd op structurele manier en hebben we nu meer zicht op de productiviteit van het team. Dagelijks blikken we terug op de dag – in hoeverre zijn je werkzaamheden op schema, behaal je ook de gewenste nieuwe werkwijze doelstellingen en ben je klaar voor morgen? Op deze manier worden oneffenheden in de planning snel geconstateerd en kunnen we daar ter plekke met elkaar op inspelen, waardoor de efficiëntie van het team wordt verhoogd. Het vooruitblikken en zorgen dat je klaar bent voor morgen, heeft één op één effect op de werkwijze en voorkomt mogelijke problemen op de dag zelf. Daarnaast is het voor ons relevant de KPIs te definiëren. Op welke thema’s gaan we sturen, hoe meten we dit en wat doen we vervolgens met deze kennis? Door het opstellen van de KPI boom en dit later in te bedden in de gehele overlegstructuur (hier vloeien namelijk ook maand, kwartaal en een jaar meeting uit voort) dragen we bij aan een stuk bewustzijn en hierdoor ook werkplezier! We hebben nu beter in kaart waarvoor je werkt en wat het effect hiervan is. Een mooie transitie van werknemerschap naar ondernemerschap. 

CHANGE MOMENT

Uit de dag- en weekmeetingen komt naar voren dat de medewerkers van Webton wel verbeterpunten signaleren, maar het lastig vinden elkaar hier op aan te spreken. De workshop Samen Groeien, door Vonkers op maat gemaakt voor ons, staat volledig in het teken van feedback geven en ontvangen. In een inleiding wordt gedeeld wat feedback geven en ontvangen inhoudt. Handvatten worden aangereikt en in groepjes van twee wordt volop geoefend. Dit heeft echt voor een omslagpunt gezorgd en het team kan hierdoor nog verder samen groeien.


DUURZAAM SUCCES

Het gehele traject heeft voor veel veranderingen gezorgd binnen Webton. Er is meer bewustzijn van het dagelijks werk, het organiseren van de werkzaamheden, reflectie ten aanzien van gedrag en meer binding. Een gedeelde visie is opgesteld waarin het gehele team zich kan vinden en dit daadwerkelijk voelt en uitdraagt. We hebben meer verantwoordelijkheidsbesef en inzichten in ons werk en prestaties gekregen en successen worden gevierd met elkaar. Het is ongekend hoe de productiviteit en het werkplezier verbeterd is, door het werk op een andere wijze te organiseren.


AAN DE SLAG!

Inspirerend, he? Dit kunnen we ook voor jouw organisatie betekenen! Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?Neem dan gerust contact met ons op. We horen graag van je.

Scroll naar top

Wie gun jij een gratis training?

Bij Vonkers geloven we in geven en krijgen. Daarom geven we de laatste twee plaatsen voor de training “Sales op jouw eigen.wijze” ter waarde van 149 euro excl. btw gratis weg.