17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) zijn zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.

Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.


waardig werk en economische groei

Met Vonkers zijn we hard aan de slag met het helpen vertalen van deze naar werkelijkheid. Met name Doel 8: Waardig werk en economische groei. Lees meer over dit ontwikkelingsdoel en de targets op de website van SDG Nederland

Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Justice for kids

In 2019 steunen we stichtingen Free a Girl en Soroptimist International Nederland. Zij zetten zich samen in voor de financiering van het unieke opleidingsprogramma School for Justice in India, voor meisjes die bevrijd zijn uit de kinderprostitutie. De insteek van School for Justice is tweeledig:

het aanpakken van straffeloosheid én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording, door onder meer het opleiden van de meisjes en de inzet van mediacampagnes. Soroptimisten dragen bij aan het opleidingsdeel binnen het programma. Vanaf 2018 is er meer maatwerk door meer opleidingskeuzes: Naast advocaat of rechter, ook politieagent, journalist of paralegal. Met deze bredere School for Justice kan ook krachtiger gewerkt worden aan de realisatie van de beide doelstellingen.