Onze

Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING COÖPERATIE VONKERS
 

1. INLEIDING

Via de website van Vonkers.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vonkers.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Vonkers.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 

2. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van onze website kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. 
 

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.
 

4. COOKIES OP DE WEBSITE

Onze website maakt gebruik van verschillende Cookies.

  • Gebruik van Google Analytics

  • Statistieken van onze pagina

  • Voor het kunnen tonen van advertenties op basis van uw bezoek aan onze website

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

5. BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd (Google Analytics).
 

6. WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

7. INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018.

Scroll naar top

Wie gun jij een gratis training?

Bij Vonkers geloven we in geven en krijgen. Daarom geven we de laatste twee plaatsen voor de training “Sales op jouw eigen.wijze” ter waarde van 149 euro excl. btw gratis weg.