WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) zijn zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.

Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Coöperatie Vonkers zet zich in om deze doelen te helpen vertalen naar de werkelijkheid. Wij houden ons voornamelijk bezig met
Doel 8: Waardig werk en economische groei.

Lees meer over dit ontwikkelingsdoel en de targets op de website van SDG Nederland.

JUSTICE FOR KIDS

In 2018 hebben we ons ingezet met het steunen van stichtingen Free a Girl en Soroptimist International Nederland. Zij zetten zich samen in voor de financiering van het unieke opleidingsprogramma School for Justice in India, voor meisjes die bevrijd zijn uit de kinderprostitutie. De insteek van School for Justice is tweeledig:

het aanpakken van straffeloosheid én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording, door onder meer het opleiden van de meisjes en de inzet van mediacampagnes. Soroptimisten dragen bij aan het opleidingsdeel binnen het programma. Vanaf 2018 is er meer maatwerk door meer opleidingskeuzes: Naast advocaat of rechter, ook politieagent, journalist of paralegal. Met deze bredere School for Justice kan ook krachtiger gewerkt worden aan de realisatie van de beide doelstellingen.

Scroll naar top

Wie gun jij een gratis training?

Bij Vonkers geloven we in geven en krijgen. Daarom geven we de laatste twee plaatsen voor de training “Sales op jouw eigen.wijze” ter waarde van 149 euro excl. btw gratis weg.